Business Support Programma

Een vorm waarbij sprake is van flexibele inzet gedurende een langere periode, gebaseerd op een vooraf overeengekomen aantal dagdelen per maand. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een verbeteragenda voor uw bedrijf en het vervolgens stap voor stap opvolgen hiervan in samenwerking met personeel uit uw organisatie. Maar ook aan persoonlijke sparring: hoe ziet de langere termijn eruit, welke trends ‘bedreigen’ uw onderneming of welke bieden juist kansen, op welke wijze kunnen uw eigen ambities meer vorm krijgen.

PerforMatters brengt samen met u als ondernemer in kaart wat er gebeuren moet en met welke prioriteit.

Project Management

Als binnen uw onderneming een vraagstuk op korte termijn dient te worden opgelost kan PerforMatters u daarbij behulpzaam zijn. Het zal daarbij doorgaans gaan om een inzet van meerdere dagen per week gedurende een aantal maanden.
De volgende functionele gebieden komen hiervoor o.a. in aanmerking: (diepgaande) financiële analyse en vertaling hiervan in actie, het op- of bijstellen van investeringsplannen, het leiden van een operationeel verbetertraject (bijv. ‘lean’), het onderzoeken van nieuwe markten, het begeleiden van verandertrajecten in bredere zin. PerforMatters heeft toegang tot een ruim netwerk aan specialisten, en zal waar nodig de inzet hiervan coördineren.

Ja, dit wil ik

Bel +31 (0)6 54 906 258 of stuur een e-mail